B1: Đăng nhập tài khoản của bạn, Click vào phần Họ tên cạnh ảnh đại diện

 

 

 

 

B2 : Click nút Xác minh ngay hoặc phần Hồ sơ cá nhân trong bảng điều khiển

 

 

 

 

 B3 : Nhập các thông tin hệ thống yêu cầu

 

 

 

 

 

  • Đối với tài khoản Khách hàng

 

Cần xác minh số điện thoại : nhận code qua sms điện thoại hoặc email

Tự động xác minh sau khi nhập code thành công

 

 

 

 

  • Đối với tài khoản Chuyên viên

 

Cần xác minh : Số điện thoại : nhận code qua sms điện thoại hoặc email

                       : Chứng minh thư nhân dân : up ảnh chụp hoặc scan 2 mặt

Ảnh chứng minh thư nhân dân phải nhìn rõ nét mặt và sẽ được duyệt sau khi up thành công.