Để thực hiện thao tác thêm dịch vụ vào tài khoản chuyên viên trên website nghetudo.vn, chuyên viên thực hiện theo các bước dưới đây:

 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Chuyên viên

 

Bước 2: Click Menu Dịch vụ của tôi

 

Bước 3: Chọn tên dịch vụ bạn muốn thêm và điền đơn vị tính giá cho công việc của bạn.

 

Hướng dẫn thêm dịch vụ

 

Tại đây, bạn có thể tự điều chỉnh lại giá hoặc thêm bớt dịch vụ nào mình muốn.

  • Click nút Chỉnh sửa để điền lại giá
  • Click bỏ ô chọn nếu muốn xóa dịch vụ nào

 

Hướng dẫn thêm dịch vụ

 

Sau đó click nút Cập nhật dịch vụ để cập nhật các thay đổi của bạn.

 

Mọi ý kiến thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tuyến chúng tôi hoặc gửi email tới địa chỉ hotro@nghetudo.vn. Chúc các bạn thành công!

 

Xem thêm:

»→ Hướng dẫn xác minh tài khoản

»→ Hướng dẫn thuê chuyên viên

»→ Hướng dẫn chuyên viên nhận việc