B1: Đăng nhập tài khoản chuyên viên của bạn

B2: Tại vị trí ảnh đại diện , click chọn : Nạp tiền tài khoản

B3: Chọn cách thanh toán bạn mà bạn muốn.

Có thể thanh toán qua rất nhiều hình thức như : thẻ ngân hàng, nộp tiền trực tiếp hay thẻ cào điện thoại ...

Chọn và làm theo hướng dẫn xuất hiện để nạp tiền.

Tiền sẽ được cộng ngay vào tài khoản sau khi thanh toán thành công.