Bạn có thể xem thông tin và trạng thái công việc tại trang : https://nghetudo.vn/user/jobs.html

 

 

B1: Khi có Khách hàng đặt dịch vụ, hệ thống sẽ gửi tin nhắn về điện thoại của bạn.

Sau khi nhận được tin nhắn, bạn hãy tiến hành giao dịch ngay trong vòng 24 giờ. Cần theo dõi liên tục các tin nhắn mới để hoàn tất giai đoạn nhận việc.

 

 

 

B2: Click vào phần Tin nhắn mới hiện lên

 

 

 

B3: Gửi một báo giá dự kiến dựa trên mô tả công việc của khách hàng

 

 

 

 

B4: Sau khi bạn gửi báo giá đến khách hàng, nếu họ chấp nhận giá đó. Tiếp tục vào phần Tin nhắn mới, Click để xem thông tin về phí giao dịch

 

 

 

 

B5: Nếu bạn chấp nhận mức phí giao dịch đưa ra, click nút Chấp nhận để thanh toán qua số dư tài khoản. Nếu không đủ số dư, bạn cần nạp thêm ngay.

Sau khi thanh toán thành công, thông tin liên hệ của Khách hàng sẽ gửi đến bạn qua tin nhắn mới.

Bạn hãy chủ động liên hệ với họ để nhận việc