Để thành lập một công ty với bất cứ mô hình doanh nghiệp nào cũng cần phải thỏa mãn các điều kiện cơ bản của loại hình doanh nghiệp đó. Vậy điều kiện để thành lập công ty cổ phần là gì? Những thông tin dưới đây, mong rằng sẽ đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu của các bạn muốn thành lập một công ty cổ phần mà chưa hiểu rõ về mô hình này.

Điều kiện thành lập công ty cổ phần 

Những yêu cầu khi thành lập công ty luôn là những điều được đặt ra ngay khi bạn chớm có ý tưởng kinh doanh. Và nếu muốn công ty cổ phần đi vào hoạt động thì phải hoàn thiện và đáp ứng các điều kiện tiên quyết sau đây:

Điều kiện thành lập công ty cổ phần

Điều kiện về chủ thể để mở công ty cổ phần 

Công ty cổ phần phải có tối thiểu 3 cổ đông sáng lập có thể là cá nhân hoặc tổ chức, không giới hạn số lượng cổ đông tối đa. Các cổ đông phải có đầy đủ các điều kiện như trong quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp.

Khi tiến hành thành lập công ty cổ phần, các cá nhân, tổ chức cần phải xác định xem mình có thuộc nhóm đối tượng không được quyền tham gia thành lập, quản lý doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp hay không (quy định rõ tại Khoản 2, Điều 18 Luật Doanh Nghiệp 2014)

Điều kiện về Tên công ty cổ phần

Tên công ty không được trùng lặp hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trước trên toàn quốc gia (phải đáp ứng quy định Luật doanh nghiệp). Không được phép sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của công ty mình (trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó).

Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu làm ảnh hưởng hay vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam. 

Tên tiếng Việt của doanh nghiệp phải bao gồm hai thành tố theo quy định tại Điều 38 của Luật doanh nghiệp : ‘’ Tên công ty + loại hình doanh nghiệp + Tên riêng”.

Loại hình doanh nghiệp: Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân;

Tên riêng: Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Tên doanh nghiệp phải được viết in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành. Bạn cần thật sự nghiêm túc thực hiện để có thể qua được vòng điều kiện thành lập công ty cổ phần 2019 một cách trơn tru.

Điều kiện Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh phải chuẩn theo mã ngành cấp 4 trong hệ thống ngành nghề kinh tế quốc gia để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Đối với những ngành nghề có điều kiện phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật để được thành lập (ví dụ như điều kiện về chứng chỉ hành nghề, điều kiện về vốn pháp định, các điều kiện khác…).

Điều kiện về Trụ sở

Trụ sở chính của công ty cổ phần là địa điểm làm việc, liên lạc và giao dịch của công ty; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; địa chỉ email, số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Trụ sở công ty cổ phần không được là chung cư, khu tập thể (trừ trường hợp tòa nhà xây dựng với mục đích cho thuê văn phòng).

Vốn điều lệ và Vốn pháp định

Vốn điều lệ công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và ghi trong Điều lệ công ty.

Vốn điều lệ cũng là cơ sở để xác định: Trách nhiệm của chủ sở hữu, thành viên hay cổ đông công ty trong việc tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đó là trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức này với khách hàng, đối tác, cũng như đối với doanh nghiệp; hay vốn mà cá nhân hay tổ chức đưa ra để tiến hành hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty họ.

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập doanh nghiệp. Vốn pháp định áp dụng với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật.

Trên đây là một số yêu cầu thành lập công ty cổ phần mà bạn cần nắm được khi muốn đăng ký thành lập công ty cổ phần. Để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết hơn, hãy liên hệ ngay với Nghề tự do sẽ có các chuyên viên tư vấn giúp bạn về thủ tục thành lập công ty cổ phần.