Tư vấn pháp lý

23 chuyên viên đăng ký

23 chuyên viên đang hoạt động

Chọn nhanh

Chọn nhanh

Toàn quốc

Chọn Nhanh là gì ? Chúng tôi sẽ tuyển chọn các Chuyên viên có năng lực tốt để giới thiệu họ thực hiện công việc của bạn. Bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng và uy tín của họ được Nghetudo đảm bảo.

Giá từ: 2,500,000 VNĐ/Lần

Liên hệ
Nguyễn Ánh Phi

Nguyễn Ánh Phi

Toàn quốc

Ngày tham gia: 25/03/2019

Tôi có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính - kế toán doanh nghiệp > 10 năm, từ doanh nghiệp nước ngoài cho đến Việt nam, từ d.nghiệp lâu năm cho tới startup. Bắt đầu từ NV cho đến vị trí quản lý, và vị trí gần ...

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 1,000,000 VNĐ/Lần

Liên hệ
Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Thanh Hải

Chưa xác định

Ngày tham gia: 25/08/2019

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 2,000,000 VNĐ/Lần

Liên hệ
Tô Hà Dũng

Tô Hà Dũng

Chưa xác định

Ngày tham gia: 09/11/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 200,000 VNĐ/Lần

Liên hệ
Phạm Hà Nam

Phạm Hà Nam

Chưa xác định

Ngày tham gia: 02/08/2022

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 1,000,000 VNĐ/Lần

Liên hệ
Lê Thị Bích Huyền

Lê Thị Bích Huyền

Toàn quốc

Ngày tham gia: 30/05/2017

Mình tên là Lê Thị Bích Huyền, nữ, 26 tuổi, đang làm tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp và theo học lấy chứng chỉ hành nghề luật sư tại Học viện tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. Mình có nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong các ...

Chọn 0 đánh giá 1,000 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 500,000 VNĐ/Lần

Liên hệ
Huỳnh Ngân

Huỳnh Ngân

Toàn quốc

Ngày tham gia: 01/06/2017

Chọn 0 đánh giá 1,000 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 0 VNĐ/Lần

Liên hệ