Tư vấn pháp lý

22 chuyên viên đăng ký

22 chuyên viên đang hoạt động

Chọn nhanh

Chọn nhanh

Toàn quốc

Chọn Nhanh là gì ? Chúng tôi sẽ tuyển chọn các Chuyên viên có năng lực tốt để giới thiệu họ thực hiện công việc của bạn. Bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng và uy tín của họ được Nghetudo đảm bảo.

Giá từ: 2,500,000 VNĐ/Lần

Liên hệ
Nguyễn duy minh

Nguyễn duy minh

Chưa xác định

Ngày tham gia: 09/05/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 500,000 VNĐ/Lần

Liên hệ
Phạm Thị Hà Trang

Phạm Thị Hà Trang

Toàn quốc

Ngày tham gia: 10/05/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 200,000 VNĐ/Lần

Liên hệ
Hai Ha Vuong

Hai Ha Vuong

Toàn quốc

Ngày tham gia: 10/05/2017

Các thủ tục hồ sơ Pháp lý cho người nước ngoài như: cấp visa, gplđ, thẻ tạm trú Các chế độ khai báo tăng giảm Bhxh trên phần mềm, chế độ ốm đau thai sản cho người tham gia Bhxh bắc buộc, chốt sổ, thủ tục gộp sổ, mất,

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 50 VNĐ/Lần

Liên hệ
Võ Thị Hồng Cúc

Võ Thị Hồng Cúc

Chưa xác định

Ngày tham gia: 11/05/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 500,000 VNĐ/Lần

Liên hệ
Dũng Trung

Dũng Trung

Chưa xác định

Ngày tham gia: 15/05/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 500,000 VNĐ/Lần

Liên hệ
Nguyễn Duy Linh

Nguyễn Duy Linh

Chưa xác định

Ngày tham gia: 18/08/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 100,000 VNĐ/Lần

Liên hệ
son dang hoang

son dang hoang

Chưa xác định

Ngày tham gia: 17/01/2018

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 500,000 VNĐ/Lần

Liên hệ
NGUYỄN THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ LIÊN

Chưa xác định

Ngày tham gia: 27/04/2018

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 500,000 VNĐ/Lần

Liên hệ
Mai Dung

Mai Dung

Hà Nội

Ngày tham gia: 05/07/2018

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 500,000 VNĐ/Lần

Liên hệ
Dương Thị Ánh Hồng

Dương Thị Ánh Hồng

Chưa xác định

Ngày tham gia: 19/08/2018

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 100,000 VNĐ/Lần

Liên hệ
Nguyễn Thùy Vân

Nguyễn Thùy Vân

Chưa xác định

Ngày tham gia: 12/11/2018

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 200 VNĐ/Lần

Liên hệ
Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Thanh Hải

Chưa xác định

Ngày tham gia: 25/08/2019

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 2,000,000 VNĐ/Lần

Liên hệ
Tô Hà Dũng

Tô Hà Dũng

Chưa xác định

Ngày tham gia: 09/11/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 200,000 VNĐ/Lần

Liên hệ
Lê Thị Bích Huyền

Lê Thị Bích Huyền

Toàn quốc

Ngày tham gia: 30/05/2017

Mình tên là Lê Thị Bích Huyền, nữ, 26 tuổi, đang làm tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp và theo học lấy chứng chỉ hành nghề luật sư tại Học viện tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. Mình có nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong các ...

Chọn 0 đánh giá 1,000 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 500,000 VNĐ/Lần

Liên hệ
Huỳnh Ngân

Huỳnh Ngân

Toàn quốc

Ngày tham gia: 01/06/2017

Chọn 0 đánh giá 1,000 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 0 VNĐ/Lần

Liên hệ
Vũ Mạnh Toàn

Vũ Mạnh Toàn

Toàn quốc

Ngày tham gia: 15/12/2017

chuyên gia hệ thống chất lượng, tư vẫn hệ thống chất lượng, rủi ro, an toàn. đánh giá second party, third party..

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 2,000,000 VNĐ/Lần

Liên hệ