Thiết kế logo, banner, ảnh

132 chuyên viên đăng ký

131 chuyên viên đang hoạt động

Chọn nhanh

Chọn nhanh

Toàn quốc

Chọn Nhanh là gì ? Chúng tôi sẽ tuyển chọn các Chuyên viên có năng lực tốt để giới thiệu họ thực hiện công việc của bạn. Bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng và uy tín của họ được Nghetudo đảm bảo.

Giá từ: 120,000 VNĐ/Sản phẩm

Liên hệ
Nguyễn Thị Hiền

Nguyễn Thị Hiền

Hà Nội

Ngày tham gia: 10/08/2021

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 50,000 VNĐ/Sản phẩm

Liên hệ
PHAN THỊ HOÈ

PHAN THỊ HOÈ

Chưa xác định

Ngày tham gia: 27/01/2022

안녕하세요. 저는 베트남 사람이고 다낭에 살고있습니다. 다낭에 있는 한국회사에서 일한 경력이 있으며 한국어 번역을 전문으로 하고 있습니다. 유튜브 한국어 <-> 베트남어 자막 번역, 일반 문서 한베 번역, 비즈니스 문서 한베번역 가능합니다. 자연스러운 번역을 위해 미나에게 베트남어 번역을 맡겨주세요 ^^ Xin chào. Tôi là người Việt Nam và sống tại Đà Nẵng. Tôi có ...

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 500,000 VNĐ/Sản phẩm

Liên hệ
Hà vũ Khánh Linh

Hà vũ Khánh Linh

Toàn quốc

Ngày tham gia: 10/02/2022

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 100,000 VNĐ/Sản phẩm

Liên hệ