Sửa chữa điện

5 chuyên viên đăng ký

5 chuyên viên đang hoạt động

Chọn nhanh

Chọn nhanh

Toàn quốc

Chọn Nhanh là gì ? Chúng tôi sẽ tuyển chọn các Chuyên viên có năng lực tốt để giới thiệu họ thực hiện công việc của bạn. Bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng và uy tín của họ được Nghetudo đảm bảo.

Giá từ: 60,000 VNĐ/Mét vuông

Liên hệ
Hoàng Xuân Dôn

Hoàng Xuân Dôn

Chưa xác định

Ngày tham gia: 30/03/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 150,000 VNĐ/Mét vuông

Liên hệ
thiệp phan

thiệp phan

Chưa xác định

Ngày tham gia: 08/05/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 50,000 VNĐ/Mét vuông

Liên hệ
Meo Phan

Meo Phan

Chưa xác định

Ngày tham gia: 25/09/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 60,000 VNĐ/Mét vuông

Liên hệ
Đinh mạnh đạt

Đinh mạnh đạt

Chưa xác định

Ngày tham gia: 11/02/2021

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 50,000 VNĐ/Mét vuông

Liên hệ