Sơn sửa nhà

5 chuyên viên đăng ký

5 chuyên viên đang hoạt động

Chọn nhanh

Chọn nhanh

Toàn quốc

Chọn Nhanh là gì ? Chúng tôi sẽ tuyển chọn các Chuyên viên có năng lực tốt để giới thiệu họ thực hiện công việc của bạn. Bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng và uy tín của họ được Nghetudo đảm bảo.

Giá từ: 50,000 VNĐ/Mét vuông

Liên hệ
Hoàng Xuân Dôn

Hoàng Xuân Dôn

Chưa xác định

Ngày tham gia: 30/03/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 120,000 VNĐ/Mét vuông

Liên hệ
Thuận Kim Phong

Thuận Kim Phong

Chưa xác định

Ngày tham gia: 12/05/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 30,000 VNĐ/Mét vuông

Liên hệ
Nguyễn Chút

Nguyễn Chút

Chưa xác định

Ngày tham gia: 11/05/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 250,000 VNĐ/Mét vuông

Liên hệ
Cao Minh Phước

Cao Minh Phước

Chưa xác định

Ngày tham gia: 26/07/2019

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 300,000 VNĐ/Mét vuông

Liên hệ