Phiên dịch tiếng Trung

53 chuyên viên đăng ký

53 chuyên viên đang hoạt động

Chọn nhanh

Chọn nhanh

Toàn quốc

Chọn Nhanh là gì ? Chúng tôi sẽ tuyển chọn các Chuyên viên có năng lực tốt để giới thiệu họ thực hiện công việc của bạn. Bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng và uy tín của họ được Nghetudo đảm bảo.

Giá từ: 300,000 VNĐ/Giờ

Liên hệ
Bùi Thảo

Bùi Thảo

Chưa xác định

Ngày tham gia: 21/11/2016

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 130,000 VNĐ/Giờ

Liên hệ
Quỳnh Nguyễn

Quỳnh Nguyễn

Chưa xác định

Ngày tham gia: 20/11/2016

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 100,000 VNĐ/Giờ

Liên hệ
Bùi Văn Quyền

Bùi Văn Quyền

Chưa xác định

Ngày tham gia: 20/03/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 130,000 VNĐ/Giờ

Liên hệ
Lê Thị Tuyết Anh

Lê Thị Tuyết Anh

Chưa xác định

Ngày tham gia: 02/02/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 1,000,000 VNĐ/Giờ

Liên hệ
Lê Sơn Tùng

Lê Sơn Tùng

Chưa xác định

Ngày tham gia: 05/03/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 200,000 VNĐ/Giờ

Liên hệ
Kim Namcong

Kim Namcong

Toàn quốc

Ngày tham gia: 05/03/2017

hiện nay là sinh viên năm 3 khoa tiếng trung đại học hà nội , thường xuyên đi phiên dịch thời vụ chuyên về hợp đồng thuê nhà , có 1,5 năm kinh nhân làm nhân viên kinh doanh .

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 250,000 VNĐ/Giờ

Liên hệ
LÊ THỊ HẠNH

LÊ THỊ HẠNH

Hà Nội

Ngày tham gia: 05/03/2017

Tôi là sinh viên năm thứ 4 của khoa tiếng Trung Quốc trường đại học Hà Nội (trước đây là đại học Ngoại Ngữ ở quận Thanh Xuân). Tôi đã từng đi dịch hiện trường và nhận 1 số văn bản, tài liệu để dịch. Tôi mong muốn có

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 150,000 VNĐ/Giờ

Liên hệ
Nguyễn Thị Dung

Nguyễn Thị Dung

TP.HCM

Ngày tham gia: 05/03/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 100,000 VNĐ/Giờ

Liên hệ
Hai Doan Ngo

Hai Doan Ngo

Chưa xác định

Ngày tham gia: 05/03/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 300,000 VNĐ/Giờ

Liên hệ
Vũ Thị Duyên

Vũ Thị Duyên

Chưa xác định

Ngày tham gia: 06/03/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 300,000 VNĐ/Giờ

Liên hệ
LƯƠNG THỊ HẰNG

LƯƠNG THỊ HẰNG

Chưa xác định

Ngày tham gia: 06/03/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 200,000 VNĐ/Giờ

Liên hệ
Hannah phan

Hannah phan

Chưa xác định

Ngày tham gia: 09/03/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 100 VNĐ/Giờ

Liên hệ
pham thuy dung

pham thuy dung

Chưa xác định

Ngày tham gia: 06/03/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 120,000 VNĐ/Giờ

Liên hệ
Trần xuân trường

Trần xuân trường

Chưa xác định

Ngày tham gia: 06/03/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 100,000 VNĐ/Giờ

Liên hệ
Bùi ngọc liên

Bùi ngọc liên

Chưa xác định

Ngày tham gia: 06/03/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 125,000 VNĐ/Giờ

Liên hệ
Nguyễn văn cường

Nguyễn văn cường

Toàn quốc

Ngày tham gia: 06/03/2017

Tên..nguyễn văn cường DKTT..thượng hải.hải thanh.tĩnh gia.thanh hóa Nghề nghiệp..lái xe..và giao tiếp được bằng tiếng trung.. Sdt.6

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 1 VNĐ/Giờ

Liên hệ