Phiên dịch tiếng Anh

88 chuyên viên đăng ký

88 chuyên viên đang hoạt động

Hoang Nu Minh Chau

Hoang Nu Minh Chau

TP.HCM

Ngày tham gia: 17/04/2017

Freelance Interpreter

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 350,000 VNĐ/Giờ

Liên hệ
Phạm Thanh Nhàn

Phạm Thanh Nhàn

Hà Nội

Ngày tham gia: 17/04/2017

Tôi là biên phiên dịch với khoảng 06 năm kinh nghiệm là Điều phối viên, biên phiên dịch cho một dự án của Ngân hàng thế giới tài trợ, 02 năm là biên phiên dịch/ thư ký dự án cho một nhà máy xi măng có đối tác là

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 250,000 VNĐ/Giờ

Liên hệ
Phương Phương Trần Thiên

Phương Phương Trần Thiên

TP.HCM

Ngày tham gia: 18/04/2017

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP Là một sinh viên khoa Anh, mong muốn được vận dụng những kiến thức về ngôn ngữ cũng như dịch thuật để trở thành một biên/ phiên dịch viên có năng lực. Từ đó đào sâu hơn trong lĩnh vực dịch thuật chuyên ngành và thử ...

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 400,000 VNĐ/Giờ

Liên hệ
Lê Chiếu Anh Thư

Lê Chiếu Anh Thư

Chưa xác định

Ngày tham gia: 09/05/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 100,000 VNĐ/Giờ

Liên hệ
Phí Thu Hằng

Phí Thu Hằng

Chưa xác định

Ngày tham gia: 10/05/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 200,000 VNĐ/Giờ

Liên hệ
Bùi Thị Thu Trang

Bùi Thị Thu Trang

Chưa xác định

Ngày tham gia: 10/05/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 60,000 VNĐ/Giờ

Liên hệ
Nguyễn Nhi

Nguyễn Nhi

Chưa xác định

Ngày tham gia: 10/05/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 200,000 VNĐ/Giờ

Liên hệ
Nguyễn Thị Thanh Vân

Nguyễn Thị Thanh Vân

Chưa xác định

Ngày tham gia: 11/05/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 500,000 VNĐ/Giờ

Liên hệ
Ngô Thị Kim Phượng

Ngô Thị Kim Phượng

Chưa xác định

Ngày tham gia: 14/05/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 200 VNĐ/Giờ

Liên hệ
Lê Diệu Linh

Lê Diệu Linh

Hà Nội

Ngày tham gia: 13/05/2017

Là sinh viên năm cuối sắp ra trường. Với mức điểm toeic 970, tự tin có thể nhận công việc phiên dịch tiếng anh.Mong muốn có một việc làm để tăng thêm thu nhập.

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 20,000 VNĐ/Giờ

Liên hệ
Ngân Phan

Ngân Phan

Chưa xác định

Ngày tham gia: 14/05/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 500,000 VNĐ/Giờ

Liên hệ
hà khánh linh

hà khánh linh

Chưa xác định

Ngày tham gia: 14/05/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 200 VNĐ/Giờ

Liên hệ
Đỗ Thị Tân

Đỗ Thị Tân

Chưa xác định

Ngày tham gia: 14/05/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 25,000 VNĐ/Giờ

Liên hệ
Nguyễn đình Trí

Nguyễn đình Trí

Chưa xác định

Ngày tham gia: 28/07/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 25,000 VNĐ/Giờ

Liên hệ
Trường Tùng

Trường Tùng

Chưa xác định

Ngày tham gia: 22/08/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 50,000 VNĐ/Giờ

Liên hệ
Lê Quang Trung

Lê Quang Trung

Chưa xác định

Ngày tham gia: 24/08/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 50,000 VNĐ/Giờ

Liên hệ