Phát tờ rơi

15 chuyên viên đăng ký

15 chuyên viên đang hoạt động

Chọn nhanh

Chọn nhanh

Toàn quốc

Chọn Nhanh là gì ? Chúng tôi sẽ tuyển chọn các Chuyên viên có năng lực tốt để giới thiệu họ thực hiện công việc của bạn. Bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng và uy tín của họ được Nghetudo đảm bảo.

Giá từ: 190 VNĐ/1 Tờ

Liên hệ
PHAM THI MY DUYEN

PHAM THI MY DUYEN

Toàn quốc

Ngày tham gia: 31/12/2017

năng động chăm chỉ có tinh thần trách nhiệm cao

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 100 VNĐ/1 Tờ

Liên hệ
Nghiêm Thị Huyền

Nghiêm Thị Huyền

Chưa xác định

Ngày tham gia: 18/03/2018

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 500 VNĐ/1 Tờ

Liên hệ
Phạm Thế Dương

Phạm Thế Dương

Chưa xác định

Ngày tham gia: 04/05/2018

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 200 VNĐ/1 Tờ

Liên hệ
Hoàng Minh Anh

Hoàng Minh Anh

Chưa xác định

Ngày tham gia: 14/04/2018

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 250,000 VNĐ/1 Tờ

Liên hệ
trần văn tài

trần văn tài

Đà nẵng

Ngày tham gia: 16/04/2018

tốt nghiệp chuyên nghành kỹ thuật kiến Trúc. thành thạo các phần mền thiết kế kiến trúc và đồ họa chuyên ngành như 3ds max, sketchup, autucad, Ai, photosop, corel,...

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 100,000 VNĐ/1 Tờ

Liên hệ
Quang Trịnh Thạch

Quang Trịnh Thạch

Chưa xác định

Ngày tham gia: 29/04/2018

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 500 VNĐ/1 Tờ

Liên hệ
Trần Gia Hân

Trần Gia Hân

Chưa xác định

Ngày tham gia: 30/05/2018

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 2,000 VNĐ/1 Tờ

Liên hệ
Giang Nguyen

Giang Nguyen

Chưa xác định

Ngày tham gia: 01/08/2018

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 120 VNĐ/1 Tờ

Liên hệ
Nguyễn Thanh Tuấn

Nguyễn Thanh Tuấn

Toàn quốc

Ngày tham gia: 04/11/2018

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 10 VNĐ/1 Tờ

Liên hệ
Phạm Ngọc Linh

Phạm Ngọc Linh

Chưa xác định

Ngày tham gia: 06/11/2018

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 1,000 VNĐ/1 Tờ

Liên hệ
Nguyễn Hữu Phước

Nguyễn Hữu Phước

TP.HCM

Ngày tham gia: 06/11/2018

Vui tính, hoà đồng trong công việc, làm việc nhóm tốt

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 500 VNĐ/1 Tờ

Liên hệ
Nguyễn Minh Tuấn

Nguyễn Minh Tuấn

Hà Nội

Ngày tham gia: 15/11/2018

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 200 VNĐ/1 Tờ

Liên hệ
Trần Hưng Phát

Trần Hưng Phát

Chưa xác định

Ngày tham gia: 26/03/2019

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 1 VNĐ/1 Tờ

Liên hệ
Đinh mạnh đạt

Đinh mạnh đạt

Chưa xác định

Ngày tham gia: 11/02/2021

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 50 VNĐ/1 Tờ

Liên hệ