Kế toán, thuế

47 chuyên viên đăng ký

47 chuyên viên đang hoạt động

Chọn nhanh

Chọn nhanh

Toàn quốc

Chọn Nhanh là gì ? Chúng tôi sẽ tuyển chọn các Chuyên viên có năng lực tốt để giới thiệu họ thực hiện công việc của bạn. Bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng và uy tín của họ được Nghetudo đảm bảo.

Giá từ: 500,000 VNĐ/10 Hóa đơn

Liên hệ
nhung nguyen

nhung nguyen

TP.HCM

Ngày tham gia: 05/05/2017

Nhận sổ sách kế toán làm tại nhà, BCTC năm, khai báo thuế GTGT hàng tháng (quý), hỗ trợ Doanh Nghiệp 01 số công việc liên quan đến kế toán khi có phát sinh, thích hợp với các DN muốn tiết kiệm chi phí thuê kế toán làm toàn

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 5,000,000 VNĐ/Hóa đơn

Liên hệ
Gà Ri

Gà Ri

Chưa xác định

Ngày tham gia: 08/05/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 500,000 VNĐ/Hóa đơn

Liên hệ
Annie Phạm

Annie Phạm

Chưa xác định

Ngày tham gia: 09/05/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 0 VNĐ/Hóa đơn

Liên hệ
Đoàn Xuân Định

Đoàn Xuân Định

Chưa xác định

Ngày tham gia: 09/05/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 6,000,000 VNĐ/Hóa đơn

Liên hệ
Phí Thu Hằng

Phí Thu Hằng

Chưa xác định

Ngày tham gia: 10/05/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 10,000 VNĐ/Hóa đơn

Liên hệ
Nguyeenx Toos Triinh

Nguyeenx Toos Triinh

Chưa xác định

Ngày tham gia: 10/05/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 1,500,000 VNĐ/Hóa đơn

Liên hệ
trần thu huyền

trần thu huyền

Chưa xác định

Ngày tham gia: 10/05/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 500,000 VNĐ/Hóa đơn

Liên hệ
Ngan Nguyen

Ngan Nguyen

Chưa xác định

Ngày tham gia: 10/05/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 1,000,000 VNĐ/Hóa đơn

Liên hệ
Lương Ngọc Thái

Lương Ngọc Thái

Chưa xác định

Ngày tham gia: 11/05/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 400,000 VNĐ/Hóa đơn

Liên hệ
Nguyen Thi Cam Thi

Nguyen Thi Cam Thi

Chưa xác định

Ngày tham gia: 01/06/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 500,000 VNĐ/10 Hóa đơn

Liên hệ
Vũ Ngọc Hà

Vũ Ngọc Hà

Toàn quốc

Ngày tham gia: 14/06/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 10,000 VNĐ/10 Hóa đơn

Liên hệ
Phạm Quốc

Phạm Quốc

Hà Nội

Ngày tham gia: 15/06/2017

- Tốt nghiệp ngành Kế Toán Đại học Lao động Xã hội - Là người thích những cái mới, hết mình và có trách nhiệm trong công việc

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 1,000,000 VNĐ/10 Hóa đơn

Liên hệ
Mai Thị Ngọc Bích

Mai Thị Ngọc Bích

Toàn quốc

Ngày tham gia: 14/09/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 1,000,000 VNĐ/10 Hóa đơn

Liên hệ
trương ngân

trương ngân

Chưa xác định

Ngày tham gia: 31/10/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 500,000 VNĐ/10 Hóa đơn

Liên hệ
Hoàng Bích Ngọc

Hoàng Bích Ngọc

Chưa xác định

Ngày tham gia: 18/12/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 20,000 VNĐ/10 Hóa đơn

Liên hệ
Sái thị thu hường

Sái thị thu hường

Chưa xác định

Ngày tham gia: 19/12/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 500,000 VNĐ/10 Hóa đơn

Liên hệ