Chụp và chỉnh sửa ảnh

58 chuyên viên đăng ký

57 chuyên viên đang hoạt động

Chọn nhanh

Chọn nhanh

Toàn quốc

Chọn Nhanh là gì ? Chúng tôi sẽ tuyển chọn các Chuyên viên có năng lực tốt để giới thiệu họ thực hiện công việc của bạn. Bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng và uy tín của họ được Nghetudo đảm bảo.

Giá từ: 20,000 VNĐ/Bức ảnh

Liên hệ
dư nguyễn thế

dư nguyễn thế

Toàn quốc

Ngày tham gia: 04/05/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 10,000 VNĐ/Bức ảnh

Liên hệ
julie lam

julie lam

Chưa xác định

Ngày tham gia: 09/05/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 30,000 VNĐ/Bức ảnh

Liên hệ
Châu Đức Hạnh

Châu Đức Hạnh

Chưa xác định

Ngày tham gia: 10/05/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 30,000 VNĐ/Bức ảnh

Liên hệ
Sam Nguyễn

Sam Nguyễn

Chưa xác định

Ngày tham gia: 10/05/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 0 VNĐ/Bức ảnh

Liên hệ
Ru Nguyen

Ru Nguyen

TP.HCM

Ngày tham gia: 10/05/2017

Tôi là một freelancer trong các mảng chụp ảnh, quay phim, chỉnh sửa ảnh, dựng video, thiết kế banner, poster, logo ..... Yêu thích công việc và luôn cố gắng hoàn thành dealine , chịu áp lực cao.

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 1,000,000 VNĐ/Bức ảnh

Liên hệ
Lương Nguyễn Bảo Vy

Lương Nguyễn Bảo Vy

TP.HCM

Ngày tham gia: 10/05/2017

0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 20,000 VNĐ/Bức ảnh

Tạm dừng cung cấp dịch vụ
Nguyễn văn chuẩn

Nguyễn văn chuẩn

Hà Nội

Ngày tham gia: 12/05/2017

Có khả năng chụp ảnh đẹp

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 200,000 VNĐ/Bức ảnh

Liên hệ
Phan nguyễn thanh vy

Phan nguyễn thanh vy

Chưa xác định

Ngày tham gia: 13/05/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 500,000 VNĐ/Bức ảnh

Liên hệ
Tuấn Phan

Tuấn Phan

Chưa xác định

Ngày tham gia: 15/05/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 50,000 VNĐ/Bức ảnh

Liên hệ
phạm thịnh

phạm thịnh

Chưa xác định

Ngày tham gia: 15/05/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 50,000 VNĐ/Bức ảnh

Liên hệ
TunAing DO

TunAing DO

Hà Nội

Ngày tham gia: 15/05/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 200,000 VNĐ/Bức ảnh

Liên hệ
Đỗ Phan Huân

Đỗ Phan Huân

Toàn quốc

Ngày tham gia: 23/05/2017

Mình tên là Đỗ Phan Huân, 34 tuổi. Dịch vụ của mình là thiết kế các ấn phẩm, brand, và hình ảnh quảng cáo thiết kế trên social media.

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 1,000,000 VNĐ/Bức ảnh

Liên hệ
ĐỖ CÔNG TOAN

ĐỖ CÔNG TOAN

Chưa xác định

Ngày tham gia: 06/06/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 200,000 VNĐ/Bức ảnh

Liên hệ
Lê Thị Phụng

Lê Thị Phụng

Chưa xác định

Ngày tham gia: 15/06/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 3,000 VNĐ/Bức ảnh

Liên hệ
Mai Huỳnh Đại Dương

Mai Huỳnh Đại Dương

Chưa xác định

Ngày tham gia: 04/07/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 15,000 VNĐ/Bức ảnh

Liên hệ
Lương Trung Hiếu

Lương Trung Hiếu

Chưa xác định

Ngày tham gia: 04/07/2017

Chọn 0 đánh giá 0 điểm kinh nghiệm

Giá từ: 20,000 VNĐ/Bức ảnh

Liên hệ