Hồ sơ của Vũ Minh Châu

Tôi có trên 4 năm kinh nghiệm về Digital Marketing. Am hiểu rõ về Facebook Ads, Google Ads. Tôi đã từng thực hiện các chiến dịch Marketing chô nhiều lĩnh vực như giáo dục, Bất động sản, Dịch vụ y tế, Spa và thẩm mỹ và rất nhiều khách hàng đơn lẻ khác. Có khả năng thiết kế . Tiếng Anh thành thạo

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào.