Hồ sơ của Nguyễn Đức Lâm

Với kinh nghiệm biên dịch và viết bài cho diễn đàn về tài chính ở việt nam, tôi nhận biên dịch các tài liệu tiếng anh, có sở trường ở vị trí biên dịch tài liệu về đầu tư tài chính. Bên cạnh đó, cũng có thể biên phiên dịch tiếng Nhật, đối với bạn nào có nhu cầu làm việc với người Nhật nhưng lại bị ngăn trở bởi ngôn ngữ.

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào.