Hồ sơ của Đoàn Tạ Thiên Ân

Tôi lớn lên ở Sài Gòn. Ba tôi làm công tác dịch thuật từ lâu. Tôi đã từng làm việc ở quán cà phê nói tiếng Anh đầu tiên ở Việt Nam. Tôi đã từng đi ra nước ngoài học tập. Tôi vẫn đang làm việc với người nước ngoài. Vợ tôi là người nước ngoàil. Tôi sử dụng tiếng Anh mỗi ngày.

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào.