Hồ sơ của Nguyễn Thảo My

Tôi là cử nhân chuyên ngành Nhật Bản học, đã từng có thời gian học tập và làm việc tại Nhật trong môi trường sử dụng cả tiếng Anh và tiếng Nhật. Tôi đã có chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N1 và tiếng Anh IELTS 7.5. Rất mong được hợp tác với Quý Công ty.

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào.