Hồ sơ của Trần Quang Tú

Tôi đã sống và học tập tại Nhật 6 năm. Tôi có chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N1. Hiện nay tôi đang làm tại 1 công ty kiến trúc của Nhật.

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào.