Hồ sơ của Phan Tín Nghĩa

Tư vấn quản lý bán hàng, marketing, phát triển kinh doanh, viết bài giới thiệu, làm kịch bản, video. Tư vấn tuyển dụng, đào tạo nhân sự.

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào.