Hồ sơ của Đỗ Diệu Linh

Tôi có 6 năm kinh nghiệm trải qua nhiều dự án truyền thông, quản lý các chiến dịch bán hàng và xây dựng nội dung, hình ảnh cho các sự kiện, fanpage, website.

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào.