Hồ sơ của Tang Dung

Tôi là Kiến Trúc Sư có đam mê với nghề, cần tìm những chủ đầu tư thông thái để những ý tưởng của tôi được thực hiện hóa, tạo ra giá trị sử dụng tốt nhất cho người chủ. Kiến Trúc của tôi là kiến trúc kết nối con người với con người chứ không chạy theo xu hướng thị trường.

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào.