Hồ sơ của Luy Nguyen Thanh (LuyNT)

Kinh nghiệm làm việc với Android SDK; viết Restful API ,Graphql ,WebRPC viết bởi Go.Ngoài ra tôi còn có kinh nghiệm làm việc với Docker, Elastic,Rancher,Resdis.....

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào.