Hồ sơ của Nguyễn Thị Phúc Hậu

Mình có nhận biên dịch tiếng trung và có 2 năm kinh nghiệm. Làm công ty Đài Loan xây dựng được 1 năm và hiện đang làm cho Công ty Sinbad Company Techology.

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào.