Hồ sơ của Nguyễn Thi Mỹ Quỳnh

Yêu thích công việc dịch thuật. Thích đọc sách trau dồi kiến thức, chú trọng hiệu quả công việc

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào.