Hồ sơ của Nguyễn Thị Hằng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin nhưng có đam mê viết lách, biên tập bài viết về các sản phẩm của công ty, viết bài facebook ads, viết bài PR dịch vụ, viết bài cho tạp chí, viết bài chuẩn seo, tối ưu hóa bài viết, tối ưu hóa website, quản lý hệ thống website của công ty, quản trị fanpage....

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào.