Hồ sơ của Lê Thị Bích Huyền

Mình tên là Lê Thị Bích Huyền, nữ, 26 tuổi, đang làm tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp và theo học lấy chứng chỉ hành nghề luật sư tại Học viện tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. Mình có nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong các lĩnh vực như Lao động, Thương mại và dịch vụ (bán buôn, bán lẻ), cạnh tranh, giá, sở hữu trí tuệ,.. Bên cạnh đó, với những kỹ năng mềm tích lũy trong suốt quá trình học tập và làm việc như phân tích, nắm bắt và giải quyết vấn đề nhanh, chủ động đưa ra các đề xuất tối ưu nhằm cân bằng giữa pháp lý và kinh doanh (không quá cứng nhắc, vừa đảm bảo thực hiện hoạt động kinh vừa hạn chế thấp nhất rủi cho doanh nghiệp). Mình hoàn toàn tự tin giải quyết các dự án của khách hàng.

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào.