Hồ sơ của Hai Ha Vuong

Các thủ tục hồ sơ Pháp lý cho người nước ngoài như: cấp visa, gplđ, thẻ tạm trú Các chế độ khai báo tăng giảm Bhxh trên phần mềm, chế độ ốm đau thai sản cho người tham gia Bhxh bắc buộc, chốt sổ, thủ tục gộp sổ, mất, rách sổ, cấp thẻ BHYT,...

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào.