Hồ sơ của Phạm vũ phi

2 năm trung cấp quản trị mạng máy tính. Bằng trung cấp chuyên nghiệp mạng máy tính, kỹ thuật viên mạng máy tính.

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào.