Hồ sơ của Đào Thị Thanh Xuân

- Học chuyên ngành tiếng Anh thương mại tại ĐH Kinh tế quốc dân - Là giáo viên tại các trung tâm tiếng Anh

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào.