Hồ sơ của Phạm Thị Son Đào

Dear Sir/Madam, I am Dao Pham. I have had more than 5 years of experiences in the English interpretation and translation field for clients from a variety of countries: Vietnam, America, Spain, China, Korea, Malaysia and so on. Currently, my range of services includes: - Freelance Interpretation: for conferences, workshops, meetings, negotiations, assisting interpretation. I am available for short-term business trips to provinces or foreign countries. - Freelance Translation: Fields with strong skills include business, commerce, construction, education, environment… -------------------- Chào anh/chị, Tôi là Đào Phạm. Tôi đã có trên 5 năm kinh nghiệm trong ngành biên phiên dịch tiếng Anh cho các đối tác đến từ nhiều quốc gia: Việt Nam, Mỹ, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Hàn Quốc... Hiện tại, tôi cung cấp các dịch vụ biên phiên dịch như sau: - Phiên dịch freelance với các hình thức: phiên dịch hội thảo, hội nghị, các buổi gặp gỡ khách hàng, phiên dịch tháp tùng, phiên dịch hỗ trợ. Có thể đi công tác ở các tỉnh và công tác nước ngoài ngắn ngày. - Biên dịch tài liệu. Các lĩnh vực thế mạnh: kinh tế, thương mại, xây dựng, giáo dục, môi trường...

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào.