Hồ sơ của Trung Đoàn

Nhiệt tình - Trách nhiệm - Tốc Độ - Hiệu Quả

Khách hàng đánh giá
Bùi Công Đấu 15/06/17 22:54
Hoàn thàn công việc rất tốt, đúng tiến độ
Trung Doan 15/06/17 19:06
Bạn làm rất tôt!
Trung Doan 09/11/16 09:02
Anh Trung làm việc rất chuyên nghiệp