Chính sách bảo mật

Bảo mật dữ liệu là một vấn đề quan trọng đối với bạn cũng như chúng tôi. Chúng tôi luôn tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn.

 

1. Mục đích và phạm vi thu thập

 

Các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn phụ thuộc vào từng trường hợp và loại dịch vụ mà bạn yêu cầu. Các thông tin cơ bản như : họ tên, email , số điện thoai của bạn cũng như các dữ liệu khác khi đăng ký,cập nhật hồ sơ cũng như liện lạc với bạn trong quá trình làm việc. Trong các trường hợp đặc biệt, chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin về bạn từ bên thứ ba.

 

Đối với các chuyên viên, cần thu thập thêm thông tin về chứng minh nhân dân để giúp khách hàng yên tâm hơn về những người mà họ sắp làm việc. Cũng như xuất trình cho cơ quan điều tra có thẩm quyền khi cần đến.

 

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin công cộng để cho phép người dùng khác tìm kiếm hồ sơ của bạn nhằm xác định chất lượng dịch vụ của bạn có phù hợp với yêu cầu của người dùng hay không hoặc để giao tiếp với bạn.

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

 

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn cho những mục đích sau đây: cho phép trang web của chúng tôi thiết lập kết nối đến bạn, đảm bảo an ninh hệ thống và thống kê các số liệu, để đảm bảo hiệu quả khi làm việc, hạn chế các trục trặc, trợ giúp trong quá trình làm việc cũng như triển khai các hoạt động tiếp thị và nghiên cứu thị trường.

 

3. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

 

Bạn có thể truy cập vào trang hồ sơ cá nhân của bạn trên nghetudo để thực hiện chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin.

 

4. Cam kết bảo vệ thông tin cá nhân

 

Chúng tôi sẽ tiết lộ một số thông tin cá nhân của bạn cho khách hàng để 2 bên có thể liên hệ với nhau tiến hành thực hiện công việc.

 

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho nhiều cơ quan thi hành pháp vì mục thanh tra các hoạt động phạm pháp khả nghi. Chúng tôi thuê các đối tác thực hiện dịch vụ cho mình, trong đó bao gồm các đối tác xử lý thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ. Ví dụ, để cung cấp dịch vụ xử lý thư và email; cung cấp dịch vụ chuyển khoản điện tử, và những dịch vụ liên quan; điều hành trung tâm điện thoại; tiến hành nghiên cứu thị trường; cung cấp dịch vụ công thêm cho bạn.

 

Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ nghiêm cấm các đối sử dụng thông tin cá nhân của bạn ngoại trừ vì mục đích cụ thể mà theo đó chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn.

 

Ngoài những điều nêu trên, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà không được bạn  chấp thuận trừ khi việc tiết lộ là cần thiết để ngăn chặn một mối đe dọa tới tính mạng hoặc sức khỏe hoặc được luật pháp cho phép hoặc quy định, cần thiết hợp lý để thi hành pháp luật hoặc cần thiết để thanh tra một hoạt động phạm pháp khả nghi.

 

Thực tế là, an ninh mạng không an toàn tuyệt đối cho nên nghetudo không đảm bảo hoàn toàn về tính bảo mật này. Hãy luôn luôn cẩn trọng và tự bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi yêu cầu bạn không gửi thông tin cá nhân đến các thành viên khác của nghetudo qua dịch vụ email, tin nhắn nhanh hay đưa lên phần giới thiệu về bạn.

 

Nếu bạn muốn truy cập thông tin cá nhân của mình, có khiếu nại về việc vi phạm quyền riêng tư của bạn  hoặc có bất cứ câu hỏi nào về cách thức chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn, vui lòng gửi yêu cầu, khiếu nại hoặc câu hỏi của bạn tới chúng tôi.

 

5. Thay đổi về quy định bảo vệ quyền riêng tư này

 

Chúng tôi có thể sửa đổi qui định này. Nếu có thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng ở những vị trí dễ nhận thấy trên trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng thông báo được đăng như vậy sẽ được coi là bản thông báo đầy đủ và thỏa đáng cho bạn về những thay đổi nói trên. Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi sau khi có sự sửa đổi đó, điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo qui định được sửa đổi.