Danh sách chuyên viên

Sắp xếp:
Vương Heo

Vương Heo

Chưa xác định

Ngày tham gia: 31/03/2017

0 điểm kinh nghiệm
Hồ ngọc Thắng

Hồ ngọc Thắng

Chưa xác định

Ngày tham gia: 03/04/2017

0 điểm kinh nghiệm
Hoa

Hoa

Chưa xác định

Ngày tham gia: 03/04/2017

0 điểm kinh nghiệm
Đặng Giang

Đặng Giang

Chưa xác định

Ngày tham gia: 03/04/2017

0 điểm kinh nghiệm
Nguyễn Trí Tín

Nguyễn Trí Tín

Chưa xác định

Ngày tham gia: 03/04/2017

0 điểm kinh nghiệm
hoàng đạt bình

hoàng đạt bình

Hà Nội

Ngày tham gia: 03/04/2017

0 điểm kinh nghiệm
Nguyễn văn hòa

Nguyễn văn hòa

Chưa xác định

Ngày tham gia: 03/04/2017

0 điểm kinh nghiệm
Phạm Hồng My

Phạm Hồng My

Chưa xác định

Ngày tham gia: 03/04/2017

0 điểm kinh nghiệm
Nguyễn Dũng

Nguyễn Dũng

Toàn quốc

Ngày tham gia: 03/04/2017

tối ưu hoá chuyên sâu các chiến dịch marketing online

0 điểm kinh nghiệm
Nguyễn Bình

Nguyễn Bình

Chưa xác định

Ngày tham gia: 03/04/2017

0 điểm kinh nghiệm
Phạm Quang Thự

Phạm Quang Thự

Toàn quốc

Ngày tham gia: 03/04/2017

Chuyên dịch thuật ngôn ngữ Việt - Trung, Trung- Việt, dịch văn bản, Dịch nói, khảo sát thị trường, đàm phán hợp đồng, du lịch .v.v.

0 điểm kinh nghiệm
Sinh Nguyễn

Sinh Nguyễn

Chưa xác định

Ngày tham gia: 04/04/2017

0 điểm kinh nghiệm
nguyên thanh

nguyên thanh

Chưa xác định

Ngày tham gia: 04/04/2017

0 điểm kinh nghiệm
Nguyen Lan Huong

Nguyen Lan Huong

Chưa xác định

Ngày tham gia: 05/04/2017

0 điểm kinh nghiệm
Lê Đức Hạnh

Lê Đức Hạnh

Chưa xác định

Ngày tham gia: 05/04/2017

0 điểm kinh nghiệm
tran quang bac

tran quang bac

Chưa xác định

Ngày tham gia: 14/06/2017

0 điểm kinh nghiệm