Danh sách chuyên viên

Sắp xếp:
Ngô Văn Thành

Ngô Văn Thành

Chưa xác định

Ngày tham gia: 13/03/2017

0 điểm kinh nghiệm
Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Thanh Sơn

Hà Nội

Ngày tham gia: 15/03/2017

Chuyên thi công Đá ốp lát cầu thang bộ, bàn lavabo, lát sàn, ốp tường...

0 điểm kinh nghiệm
Hoa Hoang

Hoa Hoang

Chưa xác định

Ngày tham gia: 21/03/2017

0 điểm kinh nghiệm
Nguyễn Hữu Quỳnh

Nguyễn Hữu Quỳnh

Chưa xác định

Ngày tham gia: 24/03/2017

0 điểm kinh nghiệm
Nguyễn Đình Tâm

Nguyễn Đình Tâm

Chưa xác định

Ngày tham gia: 10/06/2017

0 điểm kinh nghiệm
Sái Thị Châu Giang

Sái Thị Châu Giang

Chưa xác định

Ngày tham gia: 24/03/2017

0 điểm kinh nghiệm
Nguyễn Viết Hòa

Nguyễn Viết Hòa

Chưa xác định

Ngày tham gia: 25/03/2017

0 điểm kinh nghiệm
Doãn Thị Mấm

Doãn Thị Mấm

Chưa xác định

Ngày tham gia: 25/03/2017

0 điểm kinh nghiệm
linda

linda

Chưa xác định

Ngày tham gia: 02/07/2017

0 điểm kinh nghiệm Tạm dừng cung cấp dịch vụ
Ngân Giang

Ngân Giang

Chưa xác định

Ngày tham gia: 28/03/2017

0 điểm kinh nghiệm
pham van vinh

pham van vinh

Hà Nội

Ngày tham gia: 29/03/2017

0 điểm kinh nghiệm
Hoàng Xuân Dôn

Hoàng Xuân Dôn

Chưa xác định

Ngày tham gia: 30/03/2017

0 điểm kinh nghiệm
Ngô Thị Diễm

Ngô Thị Diễm

Chưa xác định

Ngày tham gia: 14/06/2017

0 điểm kinh nghiệm
Bích Đào

Bích Đào

Chưa xác định

Ngày tham gia: 04/04/2017

0 điểm kinh nghiệm
Hoa Phương Vũ

Hoa Phương Vũ

Chưa xác định

Ngày tham gia: 03/04/2017

0 điểm kinh nghiệm
Phạm Thị Ngân

Phạm Thị Ngân

Chưa xác định

Ngày tham gia: 01/04/2017

0 điểm kinh nghiệm