Danh sách chuyên viên

Sắp xếp:
Nhạt Nắng

Nhạt Nắng

Hà Nội

Ngày tham gia: 10/03/2017

phiên dịch tiếng trung

0 điểm kinh nghiệm
Doãn Thị Thúy

Doãn Thị Thúy

Toàn quốc

Ngày tham gia: 09/03/2017

Nhận dịch tiếng trung nắn và dại hạn

0 điểm kinh nghiệm
Tăng Diệm Bình

Tăng Diệm Bình

TP.HCM

Ngày tham gia: 09/03/2017

Nhận phiên dịch tiếng trung thương mại, dụ lịch ngắn hạn, nhận các tài liệu biên dịch tiếng trung theo giá thị trường và lĩnh vực chuyên môn

0 điểm kinh nghiệm
duclinh ta

duclinh ta

Chưa xác định

Ngày tham gia: 10/03/2017

0 điểm kinh nghiệm
vũ quỳnh anh

vũ quỳnh anh

Chưa xác định

Ngày tham gia: 13/03/2017

0 điểm kinh nghiệm
Trần Hà My

Trần Hà My

Hà Nội

Ngày tham gia: 12/03/2017

Tốt nghiệp đại học Hà Nội, khoa tiếng Trung Quốc Nhận dịch trong ngày hoặc dịch ngắn ngày

0 điểm kinh nghiệm
Ngô Văn Thành

Ngô Văn Thành

Chưa xác định

Ngày tham gia: 13/03/2017

0 điểm kinh nghiệm
Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Thanh Sơn

Hà Nội

Ngày tham gia: 15/03/2017

Chuyên thi công Đá ốp lát cầu thang bộ, bàn lavabo, lát sàn, ốp tường...

0 điểm kinh nghiệm
Hoa Hoang

Hoa Hoang

Chưa xác định

Ngày tham gia: 21/03/2017

0 điểm kinh nghiệm
NGUYEN THI MAI HUONG

NGUYEN THI MAI HUONG

Hà Nội

Ngày tham gia: 15/03/2017

Tốt nghiệp khoa sư phạm tiếng Trung Quốc – Đại học ngoại ngữ Quốc Gia Hà Nội, sau đó đã có 3 năm học tập nghiên cứu sinh khoa tài chính ngân hàng – trường đại học Cát Lâm – Trung Quốc, bản thân tôi khá tự tin ...

1,000 điểm kinh nghiệm
Nguyễn Hữu Quỳnh

Nguyễn Hữu Quỳnh

Chưa xác định

Ngày tham gia: 24/03/2017

0 điểm kinh nghiệm
Nguyễn Đình Tâm

Nguyễn Đình Tâm

Chưa xác định

Ngày tham gia: 10/06/2017

0 điểm kinh nghiệm
Sái Thị Châu Giang

Sái Thị Châu Giang

Chưa xác định

Ngày tham gia: 24/03/2017

0 điểm kinh nghiệm
Nguyễn Viết Hòa

Nguyễn Viết Hòa

Chưa xác định

Ngày tham gia: 25/03/2017

0 điểm kinh nghiệm
Doãn Thị Mấm

Doãn Thị Mấm

Chưa xác định

Ngày tham gia: 25/03/2017

0 điểm kinh nghiệm
linda

linda

Chưa xác định

Ngày tham gia: 02/07/2017

0 điểm kinh nghiệm Tạm dừng cung cấp dịch vụ