Danh sách chuyên viên

Sắp xếp:
Đào Minh Thuận

Đào Minh Thuận

TP.HCM

Ngày tham gia: 21/09/2019

0 điểm kinh nghiệm
Đào Huyền Trang

Đào Huyền Trang

Toàn quốc

Ngày tham gia: 09/11/2018

1. Tôi 25 tuổi, giới tính nữ

0 điểm kinh nghiệm
Đàm Văn Quang Huy

Đàm Văn Quang Huy

Chưa xác định

Ngày tham gia: 02/11/2017

0 điểm kinh nghiệm
Đàm Lương Vĩnh

Đàm Lương Vĩnh

Chưa xác định

Ngày tham gia: 10/01/2017

0 điểm kinh nghiệm
Đoàn Xuân Định

Đoàn Xuân Định

Chưa xác định

Ngày tham gia: 09/05/2017

0 điểm kinh nghiệm
Đoàn Tạ Thiên Ân

Đoàn Tạ Thiên Ân

TP.HCM

Ngày tham gia: 03/11/2018

Tôi lớn lên ở Sài Gòn. Ba tôi làm công tác dịch thuật từ lâu. Tôi đã từng làm việc ở quán cà phê nói tiếng Anh đầu tiên ở Việt Nam. Tôi đã từng đi ra nước ngoài học tập. Tôi vẫn đang làm việc với người nước

0 điểm kinh nghiệm
Đoàn Tô Phương Khanh

Đoàn Tô Phương Khanh

Chưa xác định

Ngày tham gia: 10/05/2017

0 điểm kinh nghiệm
Đoàn Thị Thùy Trang

Đoàn Thị Thùy Trang

Chưa xác định

Ngày tham gia: 14/02/2019

0 điểm kinh nghiệm
Đoàn Thạch Thảo

Đoàn Thạch Thảo

Chưa xác định

Ngày tham gia: 14/05/2018

0 điểm kinh nghiệm
Đoàn Thuỷ Thanh Tâm

Đoàn Thuỷ Thanh Tâm

Chưa xác định

Ngày tham gia: 07/12/2017

0 điểm kinh nghiệm
Đoàn Quang Hòa

Đoàn Quang Hòa

Chưa xác định

Ngày tham gia: 31/07/2018

0 điểm kinh nghiệm
Đoàn Phan Mẫn Duy

Đoàn Phan Mẫn Duy

Chưa xác định

Ngày tham gia: 15/09/2018

0 điểm kinh nghiệm
Đoàn Nguyễn Thanh duy

Đoàn Nguyễn Thanh duy

TP.HCM

Ngày tham gia: 22/07/2017

Tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển thương hiệu và tìm kiếm khách hàng qua Internet thông qua các kênh Digital Marketing (đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản) như: Google Adword, FaceBook Ads, SEO … Có kiến thức tốt về lập trình thiết kế website ...

0 điểm kinh nghiệm
Đoàn Lê Yến Nhi

Đoàn Lê Yến Nhi

Chưa xác định

Ngày tham gia: 17/09/2018

0 điểm kinh nghiệm
Đoàn Lê Thanh

Đoàn Lê Thanh

Chưa xác định

Ngày tham gia: 15/06/2017

0 điểm kinh nghiệm
Đoàn Bảo Yến

Đoàn Bảo Yến

Chưa xác định

Ngày tham gia: 05/03/2017

0 điểm kinh nghiệm