Danh sách chuyên viên

Sắp xếp:
Đặng Phương Anh

Đặng Phương Anh

Toàn quốc

Ngày tham gia: 05/05/2017

Tôi đã tốt nghiệp ĐH Hà Nội.

0 điểm kinh nghiệm
Lê Thị Kim Oanh

Lê Thị Kim Oanh

Chưa xác định

Ngày tham gia: 24/11/2016

0 điểm kinh nghiệm
dgfh

dgfh

Chưa xác định

Ngày tham gia: 25/11/2016

0 điểm kinh nghiệm
Nguyễn thị thanh

Nguyễn thị thanh

Chưa xác định

Ngày tham gia: 23/11/2016

0 điểm kinh nghiệm
Nghia Nguyen

Nghia Nguyen

Chưa xác định

Ngày tham gia: 13/12/2016

0 điểm kinh nghiệm
Trang Minh Do

Trang Minh Do

Toàn quốc

Ngày tham gia: 04/01/2017

Dịch và làm sub một số video tiếng Trung

0 điểm kinh nghiệm
Dzungmap

Dzungmap

Hà Nội

Ngày tham gia: 20/12/2016

Tôi là chuyên viên thiết kế đồ họa được đào tạo tại FPT Multimedia. Tôi đã có kinh nghiệm làm việc 2 năm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa. Lĩnh vực của tôi là branding và nhận diện thương hiệu và webdesign. Phương châm làm việc của tôi

0 điểm kinh nghiệm
Đỗ Trung Kiên

Đỗ Trung Kiên

Chưa xác định

Ngày tham gia: 29/11/2016

0 điểm kinh nghiệm
Võ Thanh Bình

Võ Thanh Bình

Chưa xác định

Ngày tham gia: 05/12/2016

0 điểm kinh nghiệm
Dang Nhat Quang

Dang Nhat Quang

Chưa xác định

Ngày tham gia: 05/12/2016

0 điểm kinh nghiệm
Loan Loan

Loan Loan

Hà Nội

Ngày tham gia: 21/11/2016

Tôi đã có 2 năm làm trong lĩnh vực chuyển phát nhanh quốc tế, sử dụng tiếng Trung là chính. Tôi từng dịch tài liệu tại Viện nghiên cứu khoa học Biển và hải đảo. Ngoài ra, tôi cũng dịch truyện, dịch phim khi còn là sinh viên. Tôi

0 điểm kinh nghiệm
Bùi Thảo

Bùi Thảo

Chưa xác định

Ngày tham gia: 21/11/2016

0 điểm kinh nghiệm
Bùi giáng hương

Bùi giáng hương

Chưa xác định

Ngày tham gia: 20/11/2016

0 điểm kinh nghiệm
Nông Thị Kim Xuân

Nông Thị Kim Xuân

Chưa xác định

Ngày tham gia: 20/11/2016

0 điểm kinh nghiệm
HOÀNG THỊ LÊ

HOÀNG THỊ LÊ

Chưa xác định

Ngày tham gia: 20/11/2016

0 điểm kinh nghiệm
Quỳnh Nguyễn

Quỳnh Nguyễn

Chưa xác định

Ngày tham gia: 20/11/2016

0 điểm kinh nghiệm