Danh sách chuyên viên

Sắp xếp:
Bùi Thảo

Bùi Thảo

Chưa xác định

Ngày tham gia: 21/11/2016

0 điểm kinh nghiệm
Bùi giáng hương

Bùi giáng hương

Chưa xác định

Ngày tham gia: 20/11/2016

0 điểm kinh nghiệm
Nông Thị Kim Xuân

Nông Thị Kim Xuân

Chưa xác định

Ngày tham gia: 20/11/2016

0 điểm kinh nghiệm
HOÀNG THỊ LÊ

HOÀNG THỊ LÊ

Chưa xác định

Ngày tham gia: 20/11/2016

0 điểm kinh nghiệm
Quỳnh Nguyễn

Quỳnh Nguyễn

Chưa xác định

Ngày tham gia: 20/11/2016

0 điểm kinh nghiệm
thanh do

thanh do

Chưa xác định

Ngày tham gia: 01/12/2016

0 điểm kinh nghiệm
Doan Quang Trung

Doan Quang Trung

Chưa xác định

Ngày tham gia: 14/11/2016

0 điểm kinh nghiệm
Lê Đức Anh

Lê Đức Anh

Chưa xác định

Ngày tham gia: 29/11/2016

0 điểm kinh nghiệm
phan huy hoàng

phan huy hoàng

Chưa xác định

Ngày tham gia: 26/06/2017

0 điểm kinh nghiệm
Nhật Vy

Nhật Vy

Chưa xác định

Ngày tham gia: 07/06/2017

0 điểm kinh nghiệm
Bùi Văn Quyền

Bùi Văn Quyền

Chưa xác định

Ngày tham gia: 20/03/2017

0 điểm kinh nghiệm
Đàm Lương Vĩnh

Đàm Lương Vĩnh

Chưa xác định

Ngày tham gia: 10/01/2017

0 điểm kinh nghiệm
ha thi minh huong

ha thi minh huong

Hà Nội

Ngày tham gia: 21/01/2017

0 điểm kinh nghiệm
Lê Thị Tuyết Anh

Lê Thị Tuyết Anh

Chưa xác định

Ngày tham gia: 02/02/2017

0 điểm kinh nghiệm
Hoang Thu Hang

Hoang Thu Hang

Chưa xác định

Ngày tham gia: 07/02/2017

0 điểm kinh nghiệm
Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Thanh Hải

Hà Nội

Ngày tham gia: 02/02/2017

Cung cấp dịch vụ biên phiên dịch tiếng Trung Quốc. Tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài thành lập, mua bán, quản lý công ty tại Việt Nam. Tư vấn du lịch Việt Nam

1,000 điểm kinh nghiệm