Danh sách chuyên viên

Sắp xếp:
Doãn Thị Thúy

Doãn Thị Thúy

Toàn quốc

Ngày tham gia: 09/03/2017

Nhận dịch tiếng trung nắn và dại hạn

0 điểm kinh nghiệm
Tăng Diệm Bình

Tăng Diệm Bình

TP.HCM

Ngày tham gia: 09/03/2017

Nhận phiên dịch tiếng trung thương mại, dụ lịch ngắn hạn, nhận các tài liệu biên dịch tiếng trung theo giá thị trường và lĩnh vực chuyên môn

0 điểm kinh nghiệm
duclinh ta

duclinh ta

Chưa xác định

Ngày tham gia: 10/03/2017

0 điểm kinh nghiệm
vũ quỳnh anh

vũ quỳnh anh

Chưa xác định

Ngày tham gia: 13/03/2017

0 điểm kinh nghiệm
Ngô Văn Thành

Ngô Văn Thành

Chưa xác định

Ngày tham gia: 13/03/2017

0 điểm kinh nghiệm
Hoa Hoang

Hoa Hoang

Chưa xác định

Ngày tham gia: 21/03/2017

0 điểm kinh nghiệm
NGUYEN THI MAI HUONG

NGUYEN THI MAI HUONG

Hà Nội

Ngày tham gia: 15/03/2017

Tốt nghiệp khoa sư phạm tiếng Trung Quốc – Đại học ngoại ngữ Quốc Gia Hà Nội, sau đó đã có 3 năm học tập nghiên cứu sinh khoa tài chính ngân hàng – trường đại học Cát Lâm – Trung Quốc, bản thân tôi khá tự tin ...

1,000 điểm kinh nghiệm
Nguyễn Hữu Quỳnh

Nguyễn Hữu Quỳnh

Chưa xác định

Ngày tham gia: 24/03/2017

0 điểm kinh nghiệm
Doãn Thị Mấm

Doãn Thị Mấm

Chưa xác định

Ngày tham gia: 25/03/2017

0 điểm kinh nghiệm
Ngân Giang

Ngân Giang

Chưa xác định

Ngày tham gia: 28/03/2017

0 điểm kinh nghiệm
pham van vinh

pham van vinh

Hà Nội

Ngày tham gia: 29/03/2017

0 điểm kinh nghiệm
Hoàng Xuân Dôn

Hoàng Xuân Dôn

Chưa xác định

Ngày tham gia: 30/03/2017

0 điểm kinh nghiệm
hoàng đạt bình

hoàng đạt bình

Hà Nội

Ngày tham gia: 03/04/2017

0 điểm kinh nghiệm
Phạm Hồng My

Phạm Hồng My

Chưa xác định

Ngày tham gia: 03/04/2017

0 điểm kinh nghiệm
Nguyễn Dũng

Nguyễn Dũng

Toàn quốc

Ngày tham gia: 03/04/2017

tối ưu hoá chuyên sâu các chiến dịch marketing online

0 điểm kinh nghiệm
Nguyễn Bình

Nguyễn Bình

Chưa xác định

Ngày tham gia: 03/04/2017

0 điểm kinh nghiệm