Danh sách chuyên viên

Sắp xếp:
Gà Ri

Gà Ri

Chưa xác định

Ngày tham gia: 08/05/2017

0 điểm kinh nghiệm
Nguyễn Phạm Quí

Nguyễn Phạm Quí

Chưa xác định

Ngày tham gia: 09/05/2017

0 điểm kinh nghiệm
Thảo Ngân Đinh

Thảo Ngân Đinh

Chưa xác định

Ngày tham gia: 09/05/2017

0 điểm kinh nghiệm
phạm xuân trường

phạm xuân trường

Chưa xác định

Ngày tham gia: 09/05/2017

0 điểm kinh nghiệm
julie lam

julie lam

Chưa xác định

Ngày tham gia: 09/05/2017

0 điểm kinh nghiệm
Anh Vu Nguyen

Anh Vu Nguyen

Chưa xác định

Ngày tham gia: 09/05/2017

0 điểm kinh nghiệm
Stella Lê

Stella Lê

Chưa xác định

Ngày tham gia: 09/05/2017

0 điểm kinh nghiệm
Đỗ Thị Ngọc Trâm

Đỗ Thị Ngọc Trâm

Chưa xác định

Ngày tham gia: 09/05/2017

0 điểm kinh nghiệm
Nguyễn Hữu Toán

Nguyễn Hữu Toán

Toàn quốc

Ngày tham gia: 09/05/2017

Tốt nghiệp loại giỏi khoa Lịch sử - trường Đại học KHXH&NV - Đại học Quốc gia Hà Nội

0 điểm kinh nghiệm
Sử Duy Phát

Sử Duy Phát

Chưa xác định

Ngày tham gia: 09/05/2017

0 điểm kinh nghiệm
Lynn Đỗ

Lynn Đỗ

Chưa xác định

Ngày tham gia: 09/05/2017

0 điểm kinh nghiệm
Trần Văn Cường

Trần Văn Cường

Chưa xác định

Ngày tham gia: 09/05/2017

0 điểm kinh nghiệm
Liên Nga

Liên Nga

Chưa xác định

Ngày tham gia: 09/05/2017

0 điểm kinh nghiệm
Nguyễn Hoa Sinh

Nguyễn Hoa Sinh

Chưa xác định

Ngày tham gia: 09/05/2017

0 điểm kinh nghiệm
Lê Thị Thu Hằng

Lê Thị Thu Hằng

Chưa xác định

Ngày tham gia: 09/05/2017

0 điểm kinh nghiệm
Phạm Thu Hà

Phạm Thu Hà

Hà Nội

Ngày tham gia: 09/05/2017

Tôi là người nhiệt tình và hết mình vì công việc, ham học hỏi và tiếp thu nhanh. Ngoài ra tôi cũng có khả năng phân tích và xử lý tình huống tốt. Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian thuộc loại khá.

0 điểm kinh nghiệm