Danh sách chuyên viên

Sắp xếp:
Bùi Tân Thân

Bùi Tân Thân

Hà Nội

Ngày tham gia: 08/05/2017

Là một thiết kế đồ họa nhiều năm kinh nghiệm trong ngành thiết kế quảng cáo, truyền thông, in ấn, thiết kế nhận diện thương hiệu, logo, banner, chỉnh sửa hình ảnh các sản phẩm theo yêu cầu

0 điểm kinh nghiệm
Tùng Côca

Tùng Côca

Chưa xác định

Ngày tham gia: 08/05/2017

0 điểm kinh nghiệm
Phạm Thanh Hải

Phạm Thanh Hải

Chưa xác định

Ngày tham gia: 08/05/2017

0 điểm kinh nghiệm
Luân Tồmatồ

Luân Tồmatồ

Chưa xác định

Ngày tham gia: 08/05/2017

0 điểm kinh nghiệm
thiệp phan

thiệp phan

Chưa xác định

Ngày tham gia: 08/05/2017

0 điểm kinh nghiệm
Phạm Bá Ngọc

Phạm Bá Ngọc

Chưa xác định

Ngày tham gia: 08/05/2017

0 điểm kinh nghiệm
Thành Trần Lê

Thành Trần Lê

Chưa xác định

Ngày tham gia: 08/05/2017

0 điểm kinh nghiệm
Ho thanh an

Ho thanh an

Chưa xác định

Ngày tham gia: 08/05/2017

0 điểm kinh nghiệm
Ngoc Nguyen

Ngoc Nguyen

Chưa xác định

Ngày tham gia: 08/05/2017

0 điểm kinh nghiệm
Tuongquyen Tran

Tuongquyen Tran

Chưa xác định

Ngày tham gia: 08/05/2017

0 điểm kinh nghiệm
Nathan Nguyen

Nathan Nguyen

Chưa xác định

Ngày tham gia: 09/05/2017

0 điểm kinh nghiệm
Nguyễn Đức Thọ

Nguyễn Đức Thọ

Chưa xác định

Ngày tham gia: 09/05/2017

0 điểm kinh nghiệm
Nguyễn thị hằng

Nguyễn thị hằng

Chưa xác định

Ngày tham gia: 08/05/2017

0 điểm kinh nghiệm
Nguyễn Thị Anh

Nguyễn Thị Anh

Chưa xác định

Ngày tham gia: 08/05/2017

0 điểm kinh nghiệm
Nguyễn Thiều Ifa

Nguyễn Thiều Ifa

Chưa xác định

Ngày tham gia: 08/05/2017

0 điểm kinh nghiệm
Đỗ Thụy Đan Uyên

Đỗ Thụy Đan Uyên

Chưa xác định

Ngày tham gia: 08/05/2017

0 điểm kinh nghiệm