Danh sách chuyên viên

Sắp xếp:
Trung Đoàn

Trung Đoàn

0 công việc đã thực hiện thành công

Toàn quốc

Ngày tham gia: 08/11/2016

Nhiệt tình - Trách nhiệm - Tốc Độ - Hiệu Quả

500 điểm kinh nghiệm
Lê Phan Như

Lê Phan Như

0 công việc đã thực hiện thành công

Toàn quốc

Ngày tham gia: 14/11/2016

Dịch vụ nhanh chóng uy tín chất lượng

4,652 điểm kinh nghiệm
Bùi Công Đấu

Bùi Công Đấu

0 công việc đã thực hiện thành công

Hà Nội

Ngày tham gia: 09/11/2016

5 năm kinh nghiệm về lập trình PHP, phát triển ứng dụng website.

7,000 điểm kinh nghiệm
Trang Minh Do

Trang Minh Do

0 công việc đã thực hiện thành công

Toàn quốc

Ngày tham gia: 04/01/2017

Dịch và làm sub một số video tiếng Trung

0 điểm kinh nghiệm
Võ Thanh Bình

Võ Thanh Bình

0 công việc đã thực hiện thành công

Chưa xác định

Ngày tham gia: 05/12/2016

0 điểm kinh nghiệm
Công Đấu

Công Đấu

0 công việc đã thực hiện thành công

Chưa xác định

Ngày tham gia: 28/11/2016

0 điểm kinh nghiệm
Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Thanh Hải

0 công việc đã thực hiện thành công

Hà Nội

Ngày tham gia: 02/02/2017

Cung cấp dịch vụ biên phiên dịch tiếng Trung Quốc. Tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài thành lập, mua bán, quản lý công ty tại Việt Nam. Tư vấn du lịch Việt Nam

0 điểm kinh nghiệm
Nguyễn Thị Mai Hằng

Nguyễn Thị Mai Hằng

0 công việc đã thực hiện thành công

Chưa xác định

Ngày tham gia: 06/03/2017

0 điểm kinh nghiệm
Vũ Thị Duyên

Vũ Thị Duyên

0 công việc đã thực hiện thành công

Chưa xác định

Ngày tham gia: 06/03/2017

0 điểm kinh nghiệm
Hoàng bích ngọc

Hoàng bích ngọc

0 công việc đã thực hiện thành công

Chưa xác định

Ngày tham gia: 06/03/2017

0 điểm kinh nghiệm
LƯƠNG THỊ HẰNG

LƯƠNG THỊ HẰNG

0 công việc đã thực hiện thành công

Chưa xác định

Ngày tham gia: 06/03/2017

0 điểm kinh nghiệm
Nắng Mới

Nắng Mới

0 công việc đã thực hiện thành công

Chưa xác định

Ngày tham gia: 06/03/2017

0 điểm kinh nghiệm
pham thuy dung

pham thuy dung

0 công việc đã thực hiện thành công

Chưa xác định

Ngày tham gia: 06/03/2017

0 điểm kinh nghiệm
Nguyễn Thị Trang

Nguyễn Thị Trang

0 công việc đã thực hiện thành công

Chưa xác định

Ngày tham gia: 06/03/2017

0 điểm kinh nghiệm
Trần xuân trường

Trần xuân trường

0 công việc đã thực hiện thành công

Chưa xác định

Ngày tham gia: 06/03/2017

0 điểm kinh nghiệm
Bùi ngọc liên

Bùi ngọc liên

0 công việc đã thực hiện thành công

Chưa xác định

Ngày tham gia: 06/03/2017

0 điểm kinh nghiệm