Danh sách chuyên viên

Sắp xếp:
阿俊

阿俊

Toàn quốc

Ngày tham gia: 29/03/2021

Mình là sinh viên chuyên ngành tiếng trung muốn tìm một công việc parttime để nâng cao khả năng ngoại ngữ của bản thân.

0 điểm kinh nghiệm
范洸海(Phạm Quang Hải)

范洸海(Phạm Quang Hải)

Hà Nội

Ngày tham gia: 23/06/2021

0 điểm kinh nghiệm Tạm dừng cung cấp dịch vụ
李氏孝

李氏孝

Toàn quốc

Ngày tham gia: 22/07/2021

mình tốt nghiệp đại học ở đài loan sinh sống ở đài loan 4 năm

0 điểm kinh nghiệm
đỗ lan hương

đỗ lan hương

Chưa xác định

Ngày tham gia: 03/08/2018

0 điểm kinh nghiệm
đặng thị như thảo

đặng thị như thảo

Chưa xác định

Ngày tham gia: 14/01/2019

0 điểm kinh nghiệm
đặng hữu quốc

đặng hữu quốc

Đà nẵng

Ngày tham gia: 13/11/2018

0 điểm kinh nghiệm
Đức Nguyễn

Đức Nguyễn

Chưa xác định

Ngày tham gia: 22/05/2018

0 điểm kinh nghiệm
Đỗ thị thu hà

Đỗ thị thu hà

Chưa xác định

Ngày tham gia: 04/08/2017

0 điểm kinh nghiệm
Đỗ thị minh thư

Đỗ thị minh thư

Chưa xác định

Ngày tham gia: 14/05/2017

0 điểm kinh nghiệm
Đỗ thị hường

Đỗ thị hường

Chưa xác định

Ngày tham gia: 04/08/2017

0 điểm kinh nghiệm
Đỗ tgị hường

Đỗ tgị hường

Chưa xác định

Ngày tham gia: 20/07/2017

0 điểm kinh nghiệm
Đỗ duy Hưng

Đỗ duy Hưng

Chưa xác định

Ngày tham gia: 30/07/2018

0 điểm kinh nghiệm
Đỗ Tâm

Đỗ Tâm

Chưa xác định

Ngày tham gia: 23/01/2018

0 điểm kinh nghiệm
Đỗ Trung Kiên

Đỗ Trung Kiên

Chưa xác định

Ngày tham gia: 29/11/2016

0 điểm kinh nghiệm
Đỗ Tiến Đức

Đỗ Tiến Đức

Chưa xác định

Ngày tham gia: 16/09/2019

0 điểm kinh nghiệm
Đỗ Thụy Đan Uyên

Đỗ Thụy Đan Uyên

Chưa xác định

Ngày tham gia: 08/05/2017

0 điểm kinh nghiệm